Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

Etymology of cinema

Origin of the word cinema. .
The word cinema comes from the French cinéma, shortened from cinématographe, coined 1890s by Lumiere brothers, who invented it, from the Greek cinema (movement; better pronounced as kinima; Gr: κίνημα), from the verb cino (to move; better pronounced as kino; Gr: κινώ). See also the post entitled "Etymology of cite" here. . From the same root

English: cinematography, cinerama, cinemascope, kinetics, kinematics, kineto

French: cinema, cinematographe,

Italian: cinematografo,

Spanish: cine, cinematica,

German: Kino, Kinematograph . In modern Greek (Romeika)

a) cinema: cinema [Gr: σινεμά

b) kinima: movement [Gr: κίνημα

c) cinimatographos (better pronounced as kinimatographos): cinema [Gr: κινηματογράφος

d) kino: to move [Gr:κινώ]

____

Post 177. ____

Tags within the post: etymology of cinematography, etymology of cinerama, etymology of cinemascope, etymology of kinetics, etymology of kinematics, word origin of cinematography, word origin of cinerama, word origin of cinemascope, word origin of kinetics, word origin of kinematics, etymologie de cinema, etymologie de cinematographe, etymologie de cinematique, etimologia di cinematografo, etimologia di cinetico, προέλευση της λέξης σινεμά, ετυμολογία, ελληνική γλώσσα, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, ελληνική γλώσσα, αγγλικές λέξεις με ελληνική προέλευση, πολλά αγγλικά προέρχονται από τα ελληνικά, προέλευση της λέξης σινεμά, προέλευση του cinema___See also: http://www.etymonline.com/index.php?search=cinema&searchmode=none

Etymology of cite

Origin of the word cite The verb cite (to summon) comes from the Latin citare, from ciere, from cieo (to move, set in motion, stir, move), which is a transliteration of the Greek verb cieo/cineo (I move, stir, rouse, summon; Gr: κιέω/κιώ/κινέω). . . . From the same root English: cinema, excite, incite, citation, recite, French: citer, citateur, inciter, Italian: citare, citatire, incitare, Spanish: citar, cita, German: zitieren, Zitat . . . . . In modern Greek (Romeika a) cino (better pronounced as kino): move [Gr: κινώ b) cinisi (better pronounced as kinisi; remember the related word kinetics): movement [Gr: κίνηση c) tsitato: citation, a part of a text with an important message [Gr: τσιτάτο; loanword d) cinema: cinema [Gr: σινεμά; loanword] .

.


Post 176.


___


________


.


Tags within the text: etymology of cinema, etymology of excite, etymology of incite, etymology of citation, etymology of recite, etymology of recital, word origin of cinema, word origin of excite, word origin of incite, word origin of citation, word origin of recite, word origin of recital, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, ελληνική γλώσσα, αγγλικές λέξεις με ελληνική προέλευση, πολλά αγγλικά προέρχονται από τα ελληνικά, προέλευση της λέξης σινεμά, προέλευση του cite, etymologie de citer, etymologie de citateur, etymologie de inciter, etymologie de reciter, etimologia di citare, etimologia di citatire, etimologia di incitare, etimologia di recitare, etimologia di cinema, learn Greek, learn easily Greek using cognates or common roots.


______


Note (transl. of French): citer (αναφέρω), citateur (απάνθισμα ρητών), inciter (προτρέπω), reciter (απαγγέλω)._