Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012

Etymology of solid

The word solid comes from the French solide (firm, dense, compact) from the Latin solidus/solus (firm, whole, entire), which is a transliteration of the Greek holos [whole; Gr: όλος].
.
From the same root: solidus, soldier, solicit, solidarity, solidity, solicitor, holo- [holocaust, hologram, holograph etc], holism, holistic.
.
In modern Greek (Romeika, Rumca):
a) olos: whole, entire [Gr: όλος]
b) holisticos: holistic [Gr: ολιστικός]
c) oli: all, everybody [Gr: όλοι]
d) solido: solidus (coin) [Gr: σόλιδο]

___________________________ More. Post 223. __________


Δεν υπάρχουν σχόλια: